How Leon Suits Clients Wear, Style Intel & News — gentleman

How Hiếu Wears @Leon Suits

How Hiếu Wears @Leon Suits

Hiếu, 4 năm sau khi từ Úc trở về, hiện là chủ doanh nghiệp công ty tư vấn vận hành và M&A có tiếng ở Sài Gòn.

How Tuân Vũ Wears @Leon Suits

How Tuân Vũ Wears @Leon Suits

Tuân còn trẻ nhưng tâm hồn và khí khái đã sớm bộc lộ là một quý ông thực thụ.

How Léon Thanh Phạm Wears @Leon Suits

How Léon Thanh Phạm Wears @Leon Suits

Phong cách đơn giản nhưng tiềm ẩn sức mạnh và có điểm nhấn thú vị là điều mà Léon Thanh Phạm nhẹ nhàng trình bày cho công chúng.