LEON SUITS BRAND MANIFESTO

"PHẨM GIÁ QUÝ ÔNG"
A GENTLEMAN'S DIGNITY

Đàn ông luôn mang theo tiền mặt. Không phải khoe mình có tiền, mà là để mua bó hoa bạn gái thích trong một tiệm hoa không chấp nhận thẻ tín dụng.
A man always brings cash, not to show that he has some money, but in case of buying a bouquet of flowers for his girlfriend in a shop that does not accept credit cards.

Leon Suits Brand

Đàn ông mang theo tiền mặt, phòng khi bạn thân nối khố nghèo túng thiếu tiền uống bia.
A man brings cash, in case he wants to buy his poor best friend a beer.

Đàn ông luôn có tính cách. Anh ta tự hào và đấu tranh vì nó. Chính vì vậy, đàn ông đẹp trai mà không có tính cách thì chưa phải là đàn ông.
A man has character. He’s proud of and fights for it. In that sense, a man without character is not a man.

Đàn ông vận suits. Anh ta biết bản thân xứng đáng với bộ suits đó.
A man wears suits. He knows that his caliber is worth the suit.

Leon Suits Brand

Có nhiều kẻ chê anh ta bận suits. Đơn giản là vì họ không có gan để bận suits ra ngoài đường.
Many other so-called men criticize him wearing suits. Simply because that they don’t have guts wearing suits walking the streets.

Đàn ông biết cầm điếu cigar. Đơn giản anh ta phải tìm hiểu kỹ về nó trước đó.
A man knows how to hold a cigar. He must have learned about it.

Đàn ông có thể rửa chén bát. Nhưng không khoe với ai về điều kỳ diệu đó cả.
A man can wash dishes. But he never tells anyone about that miracle.

Đàn ông luôn mở cửa trước. Cửa xe, cửa nhà hàng, cửa bar. Không cần phải nghĩ. Như trong máu. Nhất là đối với phụ nữ.
A man always opens doors first. Cars’, restaurants’, bar’s. No thinking. In his blood. Especially he does it first for women.

Leon Suits Brand

Đàn ông luôn ẩn hiếu chiến trong người. Như Robert De Niro trong Taxi Driver. Nhưng anh ta chỉ làm điều đó khi tình huống cần phải thế.
A man has violence in his veins. Like Robert De Niro in Taxi Driver. But he just does violence when the situation needs him to.

Đàn ông sau cuộc chơi vật vã. Sáng hôm sau gọi điện hỏi bạn "đêm qua tao thiếu mày bao nhiêu?"
A man wakes up his bed after last night heavy party. Picking up the phone, he asks his friend “How much did I owe you last night?”

Đàn ông biết nựng đứa con gái yêu. Với cái cách đã từng nựng mẹ đứa con gái yêu của mình.
A man likes to embrace his daughter. The gentle way he’s been embracing his daughter’s mother.

Đàn ông luôn đọc sách. Nhưng không dùng sách để hùng biện với kẻ khác.
A man reads books. But he never uses books to argue with others.

Đàn ông biết lắng nghe và rất sành điệu khi đưa ý kiến. Anh ta đặt tay lên bàn. Không phải vì anh ta phải vậy, mà là anh ta có thể làm thế.
A man listens and is very sophisticated in giving opinions. He places his hand on the table. Not because he has to, but because he is entitled to.

....Và đàn ông chào đón tuổi già. Nó cho anh ta lợi thế trước đối thủ non trẻ. Nhưng nhờ nó, đàn ông biết bước sang một bên khiêm tốn khôn lường.
….And a man welcomes age. It gives him edges over youngsters. But also thanks to age, he can walk aside from aggression, humbly, and wisely.

~ Leon the Gentlementalist
Leon Suits - Est. 04 Jan. 2016