How Leon Suits Clients Wear, Style Intel & News — Shirts

HOW QUỐC WEARS @LEON SUITS

HOW QUỐC WEARS @LEON SUITS

Khuôn mặt thanh tú điện ảnh, tính cách hiền hậu, cởi mở nhưng yêu thích sự tinh tế duyên ngầm.


How Tiến Wears @Leon Suits

How Tiến Wears @Leon Suits

Còn khá trẻ nhưng Tiến đã may mắn tiếp xúc với cách sống xa xỉ tinh tế, suy nghĩ thông thái và đặc biệt là những mối quan hệ thân thuộc ý nghĩa và đầy quyền lực tài chính.

Leon Suits Client Testimonials Feedback

How Huệ Wears @Leon Suits

How Huệ Wears @Leon Suits

Hồng Huệ là quý cô lãnh đạo một công ty bất động sản có tiếng ở Sài Gòn. Leon Suits Client Testimonials Feedback

How Sỹ Wears @Leon Suits

How Sỹ Wears @Leon Suits

Đuỹ, tiếng Anh gọi là dandy, là từ mô tả tính cách đàn ông có phong thái thanh lịch điệu đàng, màu sắc, và rất nhẹ nhàng với những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ.Leon Suits Client Testimonials Feedback

How Dương Wears @Leon Suits

How Dương Wears @Leon Suits

Dáng người nhỏ thon nhưng thần thái và kiên định thì ngời ngời - đó là điểm tính cách mà ai cũng có thể thấy rõ ở Dương. Leon Suits Client Testimonials Feedback