How Leon Suits Clients Wear, Style Intel & News

How Léon Thanh Phạm Wears @Leon Suits

How Léon Thanh Phạm Wears @Leon Suits

Phong cách đơn giản nhưng tiềm ẩn sức mạnh và có điểm nhấn thú vị là điều mà Léon Thanh Phạm nhẹ nhàng trình bày cho công chúng.