Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit

Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit

Regular price 10.000.000₫ Unit price  per 

Tính cách đặc biệt của Sangrawin còn thể hiện ở chỗ anh rất thoải mái bước đi hay pose trước ống kính chẳng ngại ngần. Hiểu rõ mình muốn gì nên thần thái quý ông ngoại giao Thái được trình bày một cách tự nhiên trong từng bước chân và cử động. 

Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit
Grey Wide Lapel & Neapolitan Shoulder Suit