How Leon Suits Clients Wear, Style Intel & News — Somi

How Nam Wears @Leon Suits

How Nam Wears @Leon Suits

Leon Suits Client Testimonials Feedback

Nam là người đứng đầu công ty Pearl Real, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Sở hữu tính cách thẳng thắn, ăn nói rành mạch và có trí kinh doanh khác biệt về lĩnh vực đang hot hiện nay, Nam không sai khi quyết định nâng tầm


How AB Wears @Leon Suits

How AB Wears @Leon Suits

”Đen Vâu is a phenomenal personal brranding case”. That was a small starter talk from AB - a digital strategist for Publicis.
[Có cả tiếng Việt]
Leon Suits Client Testimonials Feedback

How Dương Wears @Leon Suits

How Dương Wears @Leon Suits

Leon Suits Client Testimonials Feedback
 Dương mong muốn có một một suits phù hợp với số đo: thân dài vừa phải,   bụng cần che tinh tế sao cho cân bằng với thân và khoe hơn phần chân thon gọn.

CỔ ÁO SƠ MI - KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

CỔ ÁO SƠ MI - KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

Leon Suits Dress Shirts Somi
Mặc áo sơ mi, quan trọng nhất là cái cổ áo vì nó nói lên được tính cách của người mặc. Các chi tiết hoa hòe còn lại chỉ là phụ.